Pokličite nas na GSM: 031/854-560

Obračun plač

Obračun plač

Obračun plač

Obračun plač

“Pri svojem delu uporabljamo program OP8.”

Program omogoča obračun in izplačilo:

 • Plač, nadomestil, stimulacij, dodatkov, …
 • OPSVL in OPSVZ
 • Mandatnih pogodb
 • Pogodbenega dela in avtorskih honorarjev
 • Regresa, božičnic, 13. plače
 • Obračun plač detaširanim delavcem
 • Povračil materialnih stroškov (tudi nad uredbo vlade)
 • Jubilejnih nagrad
 • Bonitet
 • Odpravnin
 • Sejnin
 • Dividend
 • Najemnin
 • Prostovoljnega in obveznega dodatnega pok. zavarovanja (benifikacije, PDPZ)
 • Obračun nagrad iz nagradnih iger
 • Dohodkov iz naslova opravljanja dejavnosti (…novinarji, sam. kulturni delavci…)

Naslov

Ariks d.o.o.
Petrovčeva ulica 14
1230 Domžale

Kontakt

Tel: 0599 24 484
Fax: 0599 49 862
Gsm: 031/854-560
E-pošta: info@ariks.si