Pokličite nas na GSM: 031/854-560

Knjigovodstvo

Knjigovodstvo

Vodenje poslovnih knjig za podjetja in samostojne podjetnike vsebuje:

  • evidentiranje poslovnih dogodkov (urejanje dokumentacije in preverjanje pravilnosti vsebine dokumentov, kontiranje in knjiženje dokumentov)
  • spremljanje terjatev in obveznosti
  • vodenje analitičnega knjigovodstva (stroškov in prihodkov)
  • vodenje registrov osnovnih sredstev in obračun amortizacije
  • vodenje blagajne
  • izpis opominov
  • izdelava medletnih poslovnih rezultatov.

Naslov

Ariks d.o.o.
Petrovčeva ulica 14
1230 Domžale

Kontakt

Tel: 0599 24 484
Fax: 0599 49 862
Gsm: 031/854-560
E-pošta: info@ariks.si